Chełmińska Liga Koszykówki TKKF (2003-2016)
   
 
  Regulamin
 REGULAMIN
Chełmińskiej Ligi Koszykówki TKKF
 
 
I. Cel
II.Postanowienia wstępne
III. Przepisy ChLK
a) system rozgrywek
b) czas gry
c) przepisy dotyczące zawodników i drużyn
d) przepisy dotyczące rozgrywania meczy
e) kary
f) sędziowie
IV. Postanowienia końcowe
V. Imprezy towarzyszące rozgrywkom ChLK

I Cel:
 
1. Celem Chełmińskiej Ligi Koszykówki jest wyłonienie Mistrza Chełmna wśród amatorskich drużyn w tej dyscyplinie sportowej.
2. Popularyzacja wypoczynku czynnego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
3. Integracja kilku pokoleń chełmińskiego środowiska koszykarskiego.
 
 
II. Postanowienia wstępne
 
1. Rozgrywki Chełmińskiej Ligi Koszykówki organizowane są dla miłośników koszykówki przy miejskim ognisku TKKF.
2. O wszystkich sprawach dot. ligi decyduje Zarząd ChLK (dwie osoby wytypowane przez OM TKKF i kierownicy drużyn biorący udział w danej edycji ligi). Decyzje Zarządu zapadają zwykła większością głosów. W przypadku nierozstrzygniętego głosowania decyduje głos Prezesa ChLK.
3. Dopuszcza się do rozgrywek ChLK zawodników pełnoletnich.
a) Dopuszcza się do gry zawodników zrzeszeszonych w klubach podległych Polskiemu Związkowi Koszykówki (z Polskiej Ligi Koszykówki, I ligi, II ligi, lig okręgowych oraz rozgrywek młodzieżowych). 
b) Zawodnicy niepełnoletni mogą również warunkowo uczestniczyć w rozgrywkach ligowych: muszą mieć skończone 16 lat i przedstawić organizatorom zaświadczenie od rodziców, że wyrażają zgodę na grę w ChLK.
4. Liga prowadzona jest na zasadzie gry o mistrzostwo Chełmna i Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Chełmna w systemie jednej edycji w roku, która składa się z rundy zasadniczej i finałowej (play-off lub "Final Four").
5. Spotkania ligowe odbywają się na sali udostępnionej dla ChLK na podstawie długoterminowej umowy najmu obiektu.
6. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach oparty jest na wpłacie opłaty wpisowej w określonym terminie przed rozpoczęciem każdej edycji. Wpisowe na każdą edycję rozgrywek ligowych ustalane jest przez Prezesa ChLK, który przed edycją informuje przedstawicieli zespołów o wysokości wpisowego. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie zespół może być niedopuszczony do rozgrywek.
7. Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwa organizator oraz Zarząd ChLK.
8. W obiektach na terenie, których rozgrywana jest liga obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
9. Naruszenie punktu 8 Regulaminu ChLK może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub zawodnika z ligi.
 
III. Przepisy –Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy PZKosz.
 
a)  System rozgrywek w danym sezonie zawarty jest w komunikacie początkowym publikowanym przed sezonem oraz w terminarzu rozgrywek.
b)    Czas gry: Wszystkie mecze ChLK składają się z czterech części (kwart) po 10 minut z zatrzymywanym czasem. W przypadku nierozstrzygniętego wyniku spotkania zarządza się dogrywkę(i) 5-cio minutową. Na ostatnie 2 minuty 4 kwarty i każdej dogrywki zatrzymywany jest również czas po każdym koszu. Przerwy pomiędzy 1-2, 3-4 kwartą oraz 4 kwartą i dogrywką (ewentualnie pomiędzy dogrywkami) trwają 2 minuty, natomiast między 2-3 kwartą 10 minut. 
  
c)   Przepisy dotyczące zawodników i drużyn:
·      Drużyna powinna posiadać swoją nazwę, kierownika (trenera) oraz kapitana drużyny.
·      Kadry drużyn składają się z maksimum 15 zawodników zgłoszonych przed sezonem, zgodnie z pkt. 3 art. II.
·       Drużyny składają się maksymalnie z 15 zawodników. Dwoch zawodnikow można dopisać do końca rundy zasadniczej, ale nie może to być 16 i 17 zawodnik w kadrze. Zawodnik zrzeszony w klubie PZKosz może zagrać w play-off tylko w sytuacji, gdy rozegrał 50 procent rozegranych przez swój zespół meczów w rundzie zasadniczej (zawodnik musi wyjść na parkiet, nie wystarczy być wpisanym do protokołu)
·      Zawodnicy podczas rozgrywek ligowych mogą zmieniac barwy klubowe. Okienko transferowe trwa do 1 grudnia. Zmiana druzyny moze nastapic tylko raz.
·      Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitego stroju, natomiast każdy zawodnik do posiadania na stroju widocznego numeru od 00 do 99. Kapitan drużyny powinien posiadać widoczne oznaczenie jego funkcji (na koszulce).
·      Zespół może zostać wykluczony z rozgrywek, jeśli nie dokonał wpłaty w wyznaczonym terminie na bieżący sezon rozgrywkowy.
 
d)       Przepis dotyczący rozgrywania meczy:
·      Terminarz rozgrywek każdej edycji ChLK ustala Zarząd Ligi.
·       Ustala się piątki jako dni rozgrywania meczy.
·       Ocena gry o Mistrzostwo jest następująca; za każde zwycięstwo drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za walkower 0 punktów ( w koszach 0:20).
·       Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują: - Jeżeli dwie drużyny mają równą ilość punktów to o kolejności decydują wyniki meczów pomiędzy tymi dwiema drużynami. W przypadku, gdy różnica punktów między tymi zespołami jest nadal taka sama klasyfikację ustala się na podstawie stosunku koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach rozegranych w lidze przez obie drużyny. Jeżeli więcej niż dwie drużyny mają równą ilość punktów należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. Jeżeli w dalszym ciągu utrzymuje się równość to decyduje korzystniejszy stosunek małych punktów z dodatkowej klasyfikacji. Przy dalszej równości decyduje korzystniejszy stosunek małych punktów we wszystkich spotkaniach.
·      Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeśli: -odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego, aby podjęła grę lub z własnej winy nie stanie do zawodów -swoim postępowaniem uniemożliwia rozgrywanie meczu piętnaście (15) minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia meczu nie jest w stanie wystawić do gry czterech (4) zawodników drużyna schodzi z boiska drużyna dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż 2 zawodników) w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry Kara: W przypadku, gdy drużyna ta prowadzi– przegrywa 20:0, w przypadku gdy wynik jest dla niej niekorzystny - utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku( 0 punktów), w przypadku zdekompletowania porażka za 1 punkt Drużyna, która nie stawi się na dwa spotkania w danej edycji, które zostaną zweryfikowane jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnych rozgrywek bez względu na etap rozgrywek. Wówczas unieważnia się dotychczas rozegrane spotkania przez tą drużynę i weryfikuje się wyniki jako walkowery dla przeciwników 0:20
·       W sytuacjach podyktowanych dobrem Ligi organizatorzy mają prawo przełożyć każdą kolejkę ligową z powodów niezawinionych przez ChLK np. wypowiedzenie terminu najmu obiektu sportowego.
·       Drużyny nie mają prawa przekładania spotkań na inny termin.
·       Protokół zawodów stanowi dokument, którego nie można podważać(mimo ewentualnych różnic pomiędzy protokołem a tablicą świetlną) – zakłada się, że błąd popełnił sędzia obsługujący tablicę. Wszelkie pisemne obserwacje i notatki dotyczące przebiegu spotkania a prowadzone przez osoby drugie nie stanowią podstawy do podważenia prawidłowości zapisu protokołu spotkania. 
·       Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane na odwrocie oryginału protokołu spotkania, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest( kapitan). Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej. Procedura ta powinna ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu jednego z arbitrów o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania. Zarząd ChLK nie będzie rozpatrywał protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Decyzja Zarządu ChLK jest ostateczna.
·      Na ławce rezerwowych zespołu mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi oraz trener zespołu ( osoby wpisane do protokołu zawodów). Wszystkie osoby postronne związane z zespołem mogą zająć miejsca na widowni sali.
 
e)    Kary: Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz ich trenerzy obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i regulaminu ChLK. Ogół zachowań zawodników i drużyn biorących udział w zawodach jest oceniany przez arbitrów prowadzących spotkanie i mogą być karani zgodnie z przepisami gry. Natomiast zachowania uczestników Ligi poza rozgrywkami mogą sądzone i karane być przez Zarząd Ligi np. wykluczeniem z rozgrywek zawodnika(ów).
  
·       W ChLK za przewinienia techniczne oraz dyskwalifikujące zawodników i trenerów orzeka się dodatkowo kary odsunięcia od kolejnego meczu (ów). I tak za kolejne ( drugie) przewinienie techniczne w danej edycji Ligi zawodnik jest automatycznie ukarany odsunięciem od jednego, najbliższego spotkania. Za przewinienie dyskwalifikujące- bezpośrednie przewinienie-zawodnik odsunięty zostaje na dwa następne swoje mecze (nie za dwa przewinienia techniczne lub nie sportowe w danym meczu). Zawodnik lub trener ukarany odsunięciem nie może przebywać na ławce podczas spotkania (nawet, gdy został ukarany jako zawodnik a pełni rolę trenera lub odwrotnie). Należy też bezwzględnie opisywać w protokole wszystkie przewinienia techniczne
i dyskwalifikujące.
·       Zawodnik ukarany w czasie meczu przewinieniem dyskwalifikującym musi jak najszybciej opuścić salę, na której rozgrywane jest spotkanie i udać się do szatni (nie ma prawa wejść nawet na trybuny aż do zakończenia spotkania).
·       W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek – kary przechodzą na kolejną edycję Ligi.
·       Regulamin ChLK zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania zawodników
i trenerów za wszelkie objawy nie sportowego zachowania.
·      Organizator ma prawo wyprosić z sali osoby, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter- dotyczy kibiców danej drużyny. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole.
·      Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu za utrudnianie pracy stolika lub za nie sportowe zachowanie znajdujących się tam osób.
·      Przewinienia techniczne i dyskwalifikujące zapisuje się w protokole konkretnemu zawodnikowi lub trenerowi ( nie na przewinień C2 i B2). Jeżeli przewinienie popełni zawodnik będący na ławce rezerwowych a sędzia prowadzący mecz nie jest w stanie określić winowajcę to przewinienie te zapisuje się kapitanowi zespołu.
·      Najczęstsze przyczyny orzekania przewinienia technicznego:
- Wieszanie się na obręczy w przypadkach, gdy nie zachodzi niebezpieczeństwo doznania kontuzji (przed meczem, w czasie rozgrzewki, w czasie meczu, w czasie przerw i po spotkaniu).
- Przeklinanie na boisku lub na ławce rezerwowych.
- Gra na czas (odrzucanie piłki, celowe kopnięcia piłki, celowe wstrzymywanie wprowadzenia piłki do gry).
- Dokonanie nieprawidłowej zmiany zawodników
- Przebywanie na boisku większej ilości zawodników niż to regulują przepisy lub aktualny przebieg spotkania.
- Niekulturalna dyskusja z arbitrem( gestykulowanie, ustawiczne podważanie i kwestionowanie decyzji arbitrów spotkania).
- Krytykowanie orzeczeń sędziów na boisku lub z ławki rezerwowych.
- Utrudnianie pracy arbitrom stolikowym i boiskowym oraz przemieszczanie się zawodników rezerwowych lub trenera poza strefę ławki rezerwowych.
- Rozpraszanie lub zastraszanie zawodnika drużyny przeciwnej podczas gry.
- Zachowanie się na boisku w sposób niegodny lub będący w sprzeczności z ogólnymi zasadami współzawodnictwa i fair play (w przypadku, gdy sędziowie tego zachowania nie zauważą Zarząd Ligi ma prawo ukarać zawodnika ostrzeżeniem, odsunięciem od spotkania(ń) a nawet dyskwalifikacją do końca rozgrywek). Ostrzeżenie zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach ChLK należy traktować jako jedno przewinienie techniczne.
- Celowy i zamierzony rzut do własnego kosza.
- Brak zawodnika w protokole, który ma zamiar lub aktualnie występuje na boisku ( należy dopisać zawodnika do protokołu, zastosować wobec niego karę administracyjną i kontynuować spotkanie).
- Wejście na boisko zawodnika w niekompletnym, nieschludnym stroju sportowym, innym jak reszta zespołu.
 
·  Najczęstsze przyczyny orzekania przewinienia dyskwalifikującego:
- Drugie przewinienie techniczne lub drugie przewinienie nie sportowe (niegodne sportowca) przyznane temu samemu zawodnikowi w tym samym spotkaniu.
- Słowna zniewaga sędziego.
- Czynna zniewaga sędziego, przeciwnika lub zawodnika własnej drużyny.
- Stwierdzenie stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego u zawodnika zamierzającego wystąpić w spotkaniu lub przebywającego na boisku.
·  W sytuacjach nie objętych powyższym wykazem, o przyznaniu
przewinienia technicznego lub dyskwalifikującego decydują arbitrzy
prowadzący zawody.
 
f)    Sędziowie : Arbitrzy są delegowani na rozgrywki ChLK z takich ośrodków jak Bydgoszcz, Toruń bądź Świecie i są czynnymi w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Koszykowej. O wyborze sędziów decyduje Zarząd po zasięgnięciu opinii przedstawicieli drużyn. 
 
IV Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, ChLK grają na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków) i nie mogą rościć prawa do odszkodowania od organizatora. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie)
2. Zarząd Ligi zapewnia rozgrywanie spotkań zgodnie z systemem rozgrywek przedstawionym na wstępie edycji, wyjątki:
- walkowery
- drużyna może być poinformowana, że nie ma meczu z przyczyn obiektywnych (niezawinionych przez Ligę)
- wycofanie się drużyny z własnej woli (anulowanie wszystkich spotkań)
3. Drużyny zobowiązane są do dbania o czystość i stan techniczny szatni (za szkody odpowiedzialni finansowo są kapitanowie drużyn).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione przez uczestników Ligi.
5.Organizator nie zapewnia drużynom piłek do rozgrzewki.
6. Prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu zawodów przysługuje Zarządowi ChLK.
7.Organizator wnosi sobie prawo (stosownie do potrzeb) wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
8.Zmiany, które ewentualnie nastąpią w Regulaminie będą na bieżąco podawane przedstawicielom drużyn.
9.Zarząd, ChLK rezerwuje sobie prawo do ingerencji pozaregulaminowej w rażących przypadkach, które działają na szkodę idei ducha rozgrywek.

 
V. Proponowane imprezy towarzyszące CHLK.
 

1. Superpuchar ChLK – Inauguracja sezonu -    mecz pomiędzy Mistrzem ChLK a zwycięzcą Turnieju 
im. Brunona Zastempowskiego. W przypadku gdy zwycięzcą jest zespół z poza Chełmna lub jest to Mistrz ChLK- to do meczu zaproszona jest drużyna z Chełmna , która zajęła najwyższe miejsce w Turnieju za w/w drużyną.
         
2. Mecz Gwiazd ChLK (All Stars) - mecz pomiędzy Mistrzem ChLK a najlepszymi graczami z pozostałych  zespołów.
 
 
3. Turniej im. Brunona Zastempowskiego.
LIDERZY STATYSTYK
 
STAN: po 5 kolejce (7.12.2018)

Indywidualne

PUNKTY
103 - Belski (Coy)
103 - Dolny (Kaef)
78 - Kazanecki (Ven)
75 - Schreiber (Ven)
59 - Urbanek (GT)
52 - Czyżnikiewicz (MCHKK)
51 - Gaszkowski (MCHKK)
51 - Igliński (Kaef)
51 - Materek (Kaef)
51 - Szczerba (Coy)
50 - Poliwodziński (Coy)
48 - Jarmuszewski (Ven)
47 - Makarewicz (Kaef)

ŚREDNIA NA MECZ
27,0 - Janicki (GT)
25,8 - Belski (Coy)
25,8 - Dolny (Kaef)
20,5 - Więdłocha (Coy)
19,5 - Kazanecki (Ven)
18,8 - Schreiber (Ven)
17,0 - Materek (Kaef)
17,0 - Szczerba (Coy)
16,0 - Jarmuszewski (Ven)
14,8 - Urbanek (GT)
14,0 - Mielczarek (MCHKK)

ZA TRZY PUNKTY
13 - Urbanek (GT)
12 - Schreiber (Ven)
8 - Czyżnikiewicz (MCHKK)
7 - Drzewiecki (Kaef)
6 - Kazanecki (Ven)
6 - Igliński (Kaef)
6 - Poliwodziński (Coy)

Drużynowe

ZA TRZY PUNKTY
29 - Grudziądz Team
23 - Kaef
21 - Venture Industries
21 - MCHKK
19 - Coyotes
PROMUJ NAS
 
Reklama
 
WSPIERAJĄ NAS
 
GMINA MIASTO CHEŁMNO
(sponsor strategiczny)

STAROSTWO POWIATOWE

OM TKKF CHEŁMNO

CZAS CHEŁMNA
POCZET MISTRZÓW
 
I) 2004 - ŻBIKI

II) 2005 - OLDBOYS

III) 2006 - LENIWCE

IV) 2007 - OLDBOYS

V) 2008 - OLDBOYS

VI) 2009 - SOEN

VII) 2010 - SOEN

VIII) 2011 - SOEN

IX) 2012 - COYOTES

X) 2013 - COYOTES

XI) 2014 - COYOTES

XII) 2015 - COYOTES

XIII) 2016 - COYOTES

XIV) 2017 - COYOTES

XV) 2018 - COYOTES
DRUŻYNY 2018/2019
 
Coyotes Chełmno

Venture Industries Grudziądz

Kaef Świecie

Grudziądz Team

MCHKK II Chełmno
 
Stronę odwiedziło już 106098 odwiedzający (298787 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=